OM LEDSAGNINGEN

Sedan år 1994 har vi arbetat med riksfärdtjänstresor och liknande resor åt mer än hälften av Sveriges kommuner.

I december 2009 började vi utföra ledsagningstjänster på 120 av landets järnvägsstationer. Uppdragsgivare är Jernhusen i samarbete med Banverket.
Vi tycker att detta är ett mycket viktigt uppdrag och många människor med funktionshinder är beroende av att vi gör ett bra jobb.